01 Lähdetaulukon rakenne (1:49)

Tällä oppitunnilla opit ymmärtämään sopivan Pivot-raportin lähdetaulukon rakenteen. Rakenne on sama kuin esimerkiksi lajiteltaessa: sarakeotsikot eikä kokonaisia tyhjiä rivejä tai sarakkeita. Tyhjät rivit tai sarakkeet eivät estä Pivotointia, mutta niiden poisto nopeuttaa raporttien luomista huomattavasti.

Asiakasrekisteri

Takaisin: Helppo Pivot-taulukkoraportointi -kurssi > Olennaiset perusteet